Snel en Doeltreffend naar uw Ondernemersdiploma?

Met uw motivatie en onze ervaring gaat het lukken!

Wijziging Examens IG en WG

20 Maart, 2018 16:40

Wijzigingen in Examinering - modules IG en WG wordt WG-1 en WG-2       

En wat betekent dit voor u?

Onderstaande de berichtgeving van de CBR:

Herverdeling van onderwerpen 
Met ingang van 15 april 2018 wordt een herverdeling van onderwerpen toegepast op de examenmodules Wegvervoer- en Internationaal- goederen.

Inhoud van de examens 
De examenstof zelf verandert niet; slechts de verdeling van de onderwerpen over de twee examenmomenten is nieuw. Wel is een aantal onderwerpen komen te vervallen.

Het resultaat van deze herverdeling is een betere balans in zwaarte van het examen en een logische verdeling op onderwerpen.
Zo kan bijvoorbeeld de samenhang tussen nationale wetgeving en internationale wetgeving in één keer geleerd en geëxamineerd worden.

Overgangsregeling 
Voor kandidaten die al aan het examentraject zijn begonnen, geldt de volgende overgangsregeling:

- Kandidaten die Wegvervoer goederen hebben behaald op 15 april 2018 krijgen tot 15 april 2019 de tijd om Internationaal goederen te behalen.
- Kandidaten die Internationaal goederen hebben behaald op 15 april 2018 krijgen tot 15 april 2019 de tijd om Wegvervoer goederen te behalen.
- Kandidaten die midden in het examentraject zitten maar op 15 april 2018 Wegvervoer goederen EN Internationaal goederen nog niet hebben behaald, gaan per die datum direct over op de nieuwe examenindeling.
- Bezitters van het getuigschrift Nationaal die in de huidige situatie het examen Internationaal goederen moeten doen om het getuigschrift Nationaal om te zetten in een Eurogetuigschrift kunnen dit doen tot 15 april 2019. 

Na die datum leggen zij zowel de examens wegvervoer goederen deel 1 als deel 2 af om deze omzetting te realiseren.

Einde berichtgeving CBR:

Wat betekent dit voor u?

Begin april worden de laatste klassikale lessen IG en WG "oude stijl" georganiseerd, waardoor één van deze- of beide examens nog afgelegd kunnen worden vóór 15 april 2018.
Wilt u deelnemen? Meld u aan!

Heeft u al één van deze modules behaald, maar kunt u niet deelnemen aan de klassikale lessen in april a.s.?
Dan kunt u het lesmateriaal voor thuisstudie volgens de oude examinering bestellen. Dit lesmateriaal blijft leverbaar tot 1 april 2019.
Eventuele extra klassikale modules "oude stijl" worden tijdig gepubliceerd op onze website
Heeft u hiervoor belangstelling meld u aan!   

Vanaf juni a.s. zijn de klassikale lessen gebaseerd op de nieuwe examinering; WG-1 en WG-2

Voor het volledige lesschema t/m juni klik op Cursusplanning

Zijn er vragen? Laat het ons weten!

Tel. 0227 570358

 

< Proef Digitale Examens Financieel management CBR / CCV Extra Financieel management >
"; ";