Communautaire vergunning

Elke onderneming die actief is in het beroepsgoederenvervoer moet in het bezit zijn van een communautaire vergunning. Dit is een vergunning voor transportbedrijven die u aanvraagt bij de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Deze vergunning is verplicht wanneer u goederen zowel nationaal als internationaal vervoert met voertuig met een laadvermogen boven de 500 kilo.

Goederenvervoer diploma halen

Lees direct meer over:

Wat is een communautaire vergunning?

Een communautaire vergunning, ook wel Eurovergunning genoemd, is een vergunning die transportbedrijven dienen te hebben om communautair vervoer te mogen verrichten. Ieder transportbedrijf kan de vergunning aanvragen, maar aanvragende bedrijven moeten wel voldoen aan een aantal strenge voorwaarden. Zo moeten ze bijvoorbeeld een vakbekwaamheidstest volbrengen en over een binnenlandvergunning beschikken.

CBR Goederenvervoerdiploma is verplicht

Om de communautaire vergunning, ook wel Eurovergunning genoemd, aan te vragen is het verplicht in het bezit te zijn van een ondernemersdiploma goederenvervoer. Dit diploma haalt u gemakkelijk via het Beroeps Vervoer College (BVC). Voor dit diploma moet u een aantal examens afleggen:

 • Calculatie
 • Financieel management
 • Personeelsmanagement
 • Bedrijfsmanagement
 • Wegvervoer Goederen deel 1
 • Wegvervoer Goederen deel 2

Nadat u deze examens succesvol heeft afgelegd en het diploma heeft ontvangen, voldoet u aan de vakbekwaamheidseisen die de NIWO stelt. Heeft u vragen over het halen van het goederenvervoerdiploma of wilt u meer informatie? Neem dan gemakkelijk contact op door te bellen naar 0227 57 03 58 of vul ons contactformulier in.

Kosten communautaire vergunning

De communautaire vergunning is na de aanvraag 5 jaar geldig. Een voorwaarde is wel dat u aan alle vergunningsvoorwaarden blijft voldoen. U kunt de vergunning na 5 jaar verlengen. De kosten voor het aanvragen en verlengen van de communautaire vergunning bedragen:

De communautaire vergunning
Aanvraagkosten: € 235,-
Verlengkosten: € 120,-
Heffing per jaar: € 23,70
Vrijgesteld van btw; bron: website NIWO

Voorwaarden voor een communautaire vergunning

Voordat u een communautaire vergunning kunt aanvragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is het belangrijk dat u vakbekwaam, betrouwbaar en kredietwaardig bent. We toetsen uw vakbekwaamheid door een aantal examens om zo het diploma  beroepsgoederenvervoer te kunnen behalen. U bent verplicht dit diploma te halen.

Meer over het goederenvervoerdiploma

Indien u dit diploma wilt halen, dient u een zestal examens af te leggen. Na het behalen van al deze examens voldoet u aan de gestelde vakbekwaamheidseisen. Om het ondernemersdiploma te kunnen behalen biedt het Beroeps Vervoer College een opleidingstraject. Voor meer informatie kunt u terecht op onze NIWO-pagina.

Het is belangrijk dat in ieder geval één leidinggevende binnen het bedrijf over het ondernemersdiploma beschikt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u ook een externe transportmanager aannemen.

Kredietwaardigheid

Indien een onderneming met slechts 1 voertuig meer dan € 9.000,- vermogen heeft, wordt zij gezien als kredietwaardig. Voor elk extra voortuig wordt dit bedrag verhoogd met € 5.000,-. Uw onderneming is kredietwaardig wanneer zij meer dan 20% eigen vermogen van het totale vermogen heeft. Om de kredietwaardigheid van risicobedrijven te controleren worden deze sinds 2015 jaarlijks beoordeeld. Wanneer een onderneming minder eigen vermogen heeft dan 20% van het totale vermogen of achterloopt met het aflossen van een lening wordt deze gezien als risicobedrijf.

Communautaire vergunning voor zelfstandigen

U kunt als zelfstandige pas ingehuurd worden als chauffeur door een transportbedrijf wanneer u over een communautaire vergunning beschikt. Uw eenmansbedrijf moet aan de gestelde NIWO-voorwaarden voldoen en u dient in het bezit te zijn van een eigen voertuig. Dit kan een eigen voertuig zijn, maar het mag ook geleased of gehuurd zijn.

Betrouwbaarheid

Het is belangrijk dat u door middel van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor een natuurlijk of rechtspersoon aantoont dat u en uw onderneming betrouwbaar zijn. U vraagt deze verklaring gemakkelijk aan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Let bij het aanvragen van de verklaring op de volgende punten:

 • U vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag voor een rechtspersoon aan indien uw onderneming een besloten vennootschap of vennootschap onder firma is.
 • Indien uw onderneming een eenmanszaak betreft vraagt u een Verklaring Omtrent Gedrag aan voor een natuurlijk persoon.
 • Wanneer de onderneming niet beschikt over een eigen vervoersmanager moet de externe vervoersmanager een eigen Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. Dit kan hij doen bij de gemeente met het aanvraagformulier VOG natuurlijke personen.

Communautaire vergunning aanvragen

Wanneer aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan is, kunt u een communautaire vergunning aanvragen. Stuur bij de aanvraag van deze vergunning de volgende documenten mee:

 • Een kopie van uw behaalde vakdiploma
 • De Verklaring Omtrent het Gedrag voor uw onderneming of externe vervoersmanager
 • Het aanvraagformulier van de communautaire vergunning (verkrijgbaar bij de NIWO)
 • Een uittreksel van de KvK
 • De openingsbalans van uw onderneming

Sinds 2017 kunt u uw vergunningen en documenten via het NIWO-ondernemersloket aanvragen. U logt simpelweg in met eHerkenning, waarna u het webformulier invult en de benodigde documenten toevoegt. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht op www.niwo.nl/loket.

Contact opnemen

Voor meer informatie over ons opleidingstraject voor het ondernemersdiploma goederenvervoer of de communautaire vergunning neemt u contact op met onze klantenservice. Bel naar 0227 570 358. Het is ook mogelijk uw vraag via e-mail te stellen. Mail daarvoor naar info@beroepsvervoercollege.nl.