Snel en Doeltreffend naar uw Ondernemersdiploma?

Met uw motivatie en onze ervaring gaat het lukken!

Eigen rijder worden

Voor uzelf beginnen als zelfstandig transportondernemer betekent eigen rijder worden. Steeds meer chauffeurs verkiezen een carrière als eigen rijder boven een arbeidsovereenkomst bij een werkgever. Aan deze keuze zitten veel voordelen, waaronder:

 • Zelfstandigheid, een eigen rijder is immers eigen baas;
 • Het bepalen van eigen werktijden;
 • Keuze in opdrachten en opdrachtgevers;
 • De potentie om te groeien als bedrijf.

Ga direct naar:

Voordat u eigen rijder kunt worden

De overheid heeft enkele eisen gesteld waar een chauffeur aan moet voldoen voordat deze in aanmerking komt voor de benodigde transportvergunning. Een van de eisen is het bezitten van een vakdiploma. Deze wordt getoetst aan de hand van een zestal examens, afgenomen door het CCV/CBR.

Als gecertificeerd opleidingsinstituut bereiden wij veel aspirant-eigen rijders voor op hun examens. Dit doen wij met veel succes, zoals onze slagingspercentages u verder op de pagina laten zien.

Ook u kunt dankzij de opleiding van het Beroepsvervoer College slagen voor de benodigde examens om eigen rijder te kunnen worden. Vraag een informatiepakket en offerte bij ons aan voor één of meerdere cursusonderdelen. Hier vindt u meer informatie over het opleidingstraject voor de NIWO vergunning. U kunt ons ook bereiken op 0227 57 03 58 of info@beroepsvervoercollege.nl.

InformatiepakketAanmelden

De vereisten om eigen rijder te mogen worden

Het behalen van het vakdiploma is wellicht de grootste stap richting eigen rijder worden, maar dit bewijs van vakbekwaamheid is onvoldoende om uw transportvergunning te behalen. Er zijn vier eisen waaraan moet worden voldaan alvorens een aanvraag of verlenging bij de NIWO kan worden gedaan:

 1. Beschikking over een vestiging in Nederland en vrachtauto
  Er dient minimaal één vrachtauto tot uw beschikking te staan. Deze vrachtauto kan volledig in eigendom zijn, maar mag ook gehuurd of geleased worden.
 2. Verklaring van betrouwbaarheid
  Dit kan worden aangetoond met een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 3. Kredietwaardigheid / Financiële draagkracht
  Om te voldoen aan het eisen voor kredietwaardigheid, dient u te beschikken over een vastgesteld minimaal vermogen. Dit kan worden aangetoond door een officiële documenten, gecontroleerd door een door het NIWO geaccepteerde deskundige.
 4. Verklaring van vakbekwaamheid
  Het erkende vakdiploma dat door middel van een zestal examens wordt getoetst door de divisie CCV van het CBR. Dit betreft de volgende modules:
  • Bedrijfsmanagement
  • Personeelsmanagement
  • Calculatie
  • Financieel management
  • Wegvervoer Goederen
  • Internationaal Goederen

Deze schriftelijke examens zijn geen gemakkelijke opgave, vooral als de theorie al jaren niet is opgefrist. Een opleiding van het BVC biedt uitkomst. Wij geven diverse opleidingen, van klassikale lessen tot het volgen van een thuisstudie met persoonlijke ondersteuning via mail of telefoon, waarmee u de ideale voorbereiding krijgt op één of meerdere examens.

Klik hier voor het aanvragen van een informatiepakket of een offerte. U kunt ons ook bereiken op 0227 57 03 58 of info@beroepsvervoercollege.nl.

InformatiepakketAanmelden

De verschillende termen voor een transportvergunning

Er worden diverse termen gebruikt voor de benodigde vergunning, namelijk:

 • Communautaire vergunning
 • Eurovergunning
 • NIWO-vergunning
 • Transportvergunning (beroepsgoederenvervoer)

Het gaat hierbij echter om dezelfde vergunning. De officiële naam is de communautaire vergunning, maar in de volksmond gebruikt men regelmatig één van de andere bovengenoemde termen. Lees ook onze pagina's: Transportvergunning / Eurovergunning

Hoge slagingspercentages bij het BVC

Wanneer u kiest voor een professionele opleiding, dan mag u verwachten dat u de juiste stof en begeleiding krijgt om te kunnen slagen. Bij het BVC zijn wij trots op onze slagingspercentages, die ver boven het landelijk gemiddelde uitsteken:

Module
Calculatie
Financieel Management
Personeelsmanagement
Bedrijfsmanagement
Wegvervoer Goederen
Internationaal Goederen
Slagingspercentage BVC 2014
93%
87%
99%
97%
94%
96%
Landelijke slagingspercentage 2014
59%
49%
82%
65%
75%
85%

Bron landelijke percentages : Website CBR.nl

Als u kiest voor het BVC, dan kiest u voor een gecertificeerd opleider Transport & Logistiek met hoge slagingspercentages en een gezellige opleidingssfeer. Laat u verder informeren over de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan. U kunt ons ook bereiken op 0227 57 03 58 of info@beroepsvervoercollege.nl.

InformatiepakketAanmelden

Vakbekwaamheid

In het lijstje van eisen voor de vergunning staat het bezit van het Getuigschrift (Vakdiploma) Beroepsgoederenvervoer over de weg. Dit dient in het bezit te zijn van degene die "daadwerkelijk en permanent leiding geeft aan de transportwerkzaamheden".

Behalve jijzelf mag dit ook een directeur of vennoot zijn, maar ook een bedrijfsleider of procuratiehouder (iemand die tekenbevoegdheid heeft). In dat geval voert de NIWO een onderzoek uit naar de feitelijke betrokkenheid bij de leiding van het bedrijf.

Deze vakbekwame persoon dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen:

 • Hij /zij moet in loondienst zijn en een redelijk loon ontvangen.
 • Hij / zij moet in principe volledige volmacht hebben
 • Hij / zij moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Hij / zij moet bij grote bedrijven ( >10 vrachtauto's) fulltime werkzaam zijn in een leidinggevende positie
 • Hij / zij mag geen functie elders uitoefenen, tenzij op hetzelfde adres of in concernverband

De inbreng van vakbekwaamheid bij de eigen rijder door een partner, waarmee de eigen rijder duurzaam samenwoont, wordt zonder nader onderzoek geaccepteerd!

Het inhuren van een vakdiploma, het zogenaamd "rijden op de papieren van een ander" is streng verboden! Wel mag iemand met een vakdiploma onder bepaalde voorwaarden in dienst genomen worden.

Buitenlandse vakdiploma's zijn volgens de wet niet meer toegestaan.

Er is nog een reden om het diploma zelf te halen.
De vakbekwaamheid voor ritten naar het buitenland kan namelijk alleen maar ingebracht worden door een bedrijfsbestuurder, die zowel in het bezit is van het vakdiploma binnenlands beroepsgoederenvervoer als van het aanvullende vakdiploma grensoverschrijdend vervoer.
Ook hier geldt weer: geen diploma, geen vergunning. De aanvulling levert betrekkelijk weinig moeite op.

Als je geslaagd bent voor de examens (je hebt 5 jaar de tijd om alle modules te halen), die je bij CBR/CCV moet afleggen, reikt het CBR je namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat je vakdiploma uit.

Denk erom: Je kunt geen vergunning (ook geen tijdelijke) krijgen zolang je niet daadwerkelijk het vakdiploma op zak hebt.
Hier worden geen ontheffingen voor verleend.

Jij staat op het punt te kiezen voor een opleiding van het Beroepsvervoer College. Een juiste keus!
Met onze ervaring en jouw motivatie moet het lukken!

Meer informatie over de NIWO opleiding Goederenvervoer

; ;