Eigen rijder worden

Voor uzelf beginnen als zelfstandig transportondernemer betekent eigen rijder worden. Steeds meer chauffeurs verkiezen een carrière als eigen rijder boven een arbeidsovereenkomst bij een werkgever. De afgelopen jaren zijn er veel zelfstandig transportondernemers gestart. Veel van deze ondernemers hebben wij bij het Beroeps Vervoer College mogen opleiden met het vakdiploma Eigen rijder. Om als transportondernemer aan de slag te kunnen gaan, is het namelijk een vereiste om in het bezit te zijn van een vakdiploma. Het Beroeps Vervoer College (BVC) is specialist op het gebied van ondernemersdiploma’s voor het beroepsvervoer op de weg. Met een opleiding bij het Beroeps Vervoer College kunt u rekenen op:

 • Vakdiploma ‘Eigen rijder worden’ snel en vakkundig behalen
 • Studievorm aangepast op uw wensen
 • Altijd de meest actuele lesstof
 • Hoog slagingspercentage
 • Persoonlijke begeleiding

InformatiepakketAanmelden

Ga direct naar:

Zelfstandig chauffeur worden: de voordelen

Wanneer u ervoor kiest om zelfstandig chauffeur te worden, dan brengt dit vele voordelen met zich mee. Zelfstandig chauffeurs ervaren de volgende voordelen:

 • Zelfstandigheid: eigen rijders zijn immers eigen baas;
 • Het bepalen van eigen werktijden;
 • Keuze in opdrachten en opdrachtgevers;
 • De potentie om te groeien als bedrijf.

Voordat u eigen rijder kunt worden

Voordat u kunt genieten van de voordelen die een zzp’er transport heeft, moet u aan een aantal eisen voldoen. Zo heeft de overheid enkele eisen gesteld waar een chauffeur aan moet voldoen voordat deze in aanmerking komt voor de benodigde transportvergunning. Een van de eisen is het bezitten van een vakdiploma. Dit wordt getoetst aan de hand van een zestal examens, afgenomen door de divisie CCV van het CBR.

Als gecertificeerd opleidingsinstituut bereiden wij veel aspirant-eigen rijders voor op hun examens. Dit doen wij met veel succes, zoals onze slagingspercentages u verder op de pagina laten zien.

Ook u kunt dankzij de opleiding van het Beroepsvervoer College slagen voor de benodigde CBR examens om eigen rijder te kunnen worden. Vraag een informatiepakket en offerte bij ons aan voor één of meerdere cursusonderdelen. Hier vindt u meer informatie over het opleidingstraject voor de NIWO vergunning. U kunt ons ook bereiken op 085 060 1362 of info@beroepsvervoercollege.nl.

De vereisten om eigen rijder te mogen worden

Het behalen van het vakdiploma is wellicht de grootste stap richting eigen rijder worden, maar dit bewijs van vakbekwaamheid is onvoldoende om uw transportvergunning te behalen. Er zijn vier eisen waaraan moet worden voldaan alvorens u een vergunning bij de NIWO kunt aanvragen of verlengen:

 1. Beschikking over een vestiging in Nederland en vrachtauto
  Er dient minimaal één vrachtauto tot uw beschikking te staan. Deze vrachtauto kan volledig in eigendom zijn, maar mag ook gehuurd of geleased worden.
 2. Verklaring van betrouwbaarheid
  Dit kan worden aangetoond met een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 3. Kredietwaardigheid / financiële draagkracht
  Om te voldoen aan de eisen voor kredietwaardigheid, dient u als zelfstandig transportondernemer te beschikken over een vastgesteld minimaal vermogen. Dit kan worden aangetoond door officiële documenten, gecontroleerd door een door het NIWO geaccepteerde deskundige.
 4. Verklaring van vakbekwaamheid
  Het erkende vakdiploma dat door middel van een zestal examens wordt getoetst door de divisie CCV van het CBR. Dit betreft de volgende modules:
  • Bedrijfsmanagement
  • Personeelsmanagement
  • Calculatie
  • Financieel management
  • Wegvervoer Goederen - deel 1
  • Wegvervoer Goederen - deel 2

Deze schriftelijke examens zijn geen gemakkelijke opgave, vooral als de theorie al jaren niet is opgefrist. Een opleiding van het BVC om aan de slag te gaan als zzp’er transport biedt uitkomst. Wij verzorgen diverse opleidingen, van klassikale lessen tot het volgen van een thuisstudie met persoonlijke ondersteuning via mail of telefoon, waarmee u de ideale voorbereiding krijgt op één of meerdere examens.

Klik op een van de buttons hieronder voor het aanvragen van een informatiepakket of een offerte voor het vakdiploma Eigen rijder worden. U kunt ons ook bereiken op 085 060 1362 of info@beroepsvervoercollege.nl.

InformatiepakketAanmelden

Kosten eigen rijder worden

Module

Klassikaal

- 18 lesdagen.

incl. lespakketten en

naslagwerken

excl. BTW

Combinatie

- 7 lesdagen.

incl. lespakketten en

naslagwerken

excl. BTW

Lespakketten          

incl. naslagwerken 

excl. BTW

Financieel Management

€ 680,00

€ 680,00

€ 165,00

Calculatie

€ 580,00

€ 580,00

€ 165,00

Bedrijfsmanagement

€ 580,00

€ 165,00

€ 165,00

Personeelsmanagement

€ 580,00

€ 165,00

€ 165,00

Wegvervoer Goederen deel 1

€ 480,00

€ 165,00

€ 165,00

Wegvervoer Goederen deel 2

€ 580,00

€ 165,00

€ 165,00

 

Complete Pakketten 
U betaalt hierbij per module

Niet in combinatie met andere acties of kortingen

Klassikaal
- 18 lesdagen
incl. 10% korting, 
excl. BTW

Combinatie*
- 7 lesdagen
incl. korting,
excl. BTW

Lespakketten

geen kortingen,
excl. BTW

Ondernemer Goederen Vervoer

€ 3.132,00

€ 1.794,00

€ 990,00

 

* Modules F en C via klassikale opleiding, overige modules via onbegeleide thuisstudie, andere combinaties op aanvraag
U kunt ook combineren met begeleide thuisstudie!

Eén module gratis **  
U betaalt hierbij ineens 

Niet in combinatie met andere acties of kortingen

Klassikaal
 - 18 lesdagen

excl. BTW

Combinatie*
- 7 lesdagen

excl. BTW

Lespakketten
geen korting 

excl. BTW

Ondernemer Goederen Vervoer

€ 3.000,00

€ 1.755,00

€ 990,00

 

** Alleen bij afname van het gehele pakket en betaling ineens.

Werkgevers die werknemers willen opleiden door middel van een klassikale opleiding komen in aanmerking voor een SOOB-subsidie.

Verschillende termen voor een transportvergunning

Er worden diverse termen gebruikt voor de benodigde vergunning, namelijk:

 • Communautaire vergunning
 • Eurovergunning
 • NIWO-vergunning
 • Transportvergunning (beroepsgoederenvervoer)

Het gaat hierbij echter om dezelfde vergunning. De officiële naam is de communautaire vergunning, maar in de volksmond gebruikt men regelmatig één van de andere bovengenoemde termen. Lees ook onze pagina's: Transportvergunning / Eurovergunning

Hoge slagingspercentages bij het BVC

Wanneer u kiest voor een professionele opleiding, dan mag u verwachten dat u de juiste stof en begeleiding krijgt om te kunnen slagen. Bij het BVC zijn wij trots op onze slagingspercentages, die ver boven het landelijk gemiddelde uitsteken:

Module
Calculatie
Financieel Management
Personeelsmanagement
Bedrijfsmanagement
Wegvervoer Goederen
Internationaal Goederen
Slagingspercentage BVC 2014
93%
87%
99%
97%
94%
96%
Landelijke slagingspercentage 2014
59%
49%
82%
65%
75%
85%

Bron landelijke percentages : Website CBR.nl

Als u kiest voor het BVC, dan kiest u voor een gecertificeerd opleider Transport & Logistiek met hoge slagingspercentages en een gezellige opleidingssfeer. Laat u verder informeren over de mogelijkheid om transportondernemer te worden of vraag direct een offerte aan. U kunt ons ook bereiken op 085 060 1362 of info@beroepsvervoercollege.nl.

InformatiepakketAanmelden

Vakbekwaamheid eigen rijders

In het lijstje van eisen voor de vergunning staat het bezit van het Getuigschrift (Vakdiploma) Beroepsgoederenvervoer over de weg. Dit dient in het bezit te zijn van degene die "daadwerkelijk en permanent leiding geeft aan de transportwerkzaamheden".

Behalve uzelf mag dit ook een directeur of vennoot zijn. Een bedrijfsleider of procuratiehouder (iemand die tekenbevoegdheid heeft) mag tevens in het bezit zijn van het vakdiploma. In dat geval voert de NIWO een onderzoek uit naar de feitelijke betrokkenheid bij de leiding van het bedrijf.

Deze vakbekwame transportondernemer dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen:

 • Hij / zij moet in loondienst zijn en een redelijk loon ontvangen.
 • Hij / zij moet in principe volledige volmacht hebben.
 • Hij / zij moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Hij / zij moet bij grote bedrijven ( >10 vrachtauto's) fulltime werkzaam zijn in een leidinggevende positie.
 • Hij / zij mag geen functie elders uitoefenen, tenzij op hetzelfde adres of in concernverband.

De inbreng van vakbekwaamheid bij de eigen rijder door een partner, waarmee de eigen rijder duurzaam samenwoont, wordt zonder nader onderzoek geaccepteerd!

Het inhuren van een vakdiploma, het zogenaamd "rijden op de papieren van een ander" is streng verboden! Eigen rijder worden zonder papieren is dan ook niet mogelijk. Wel mag iemand met een vakdiploma onder bepaalde voorwaarden in dienst genomen worden.

Buitenlandse vakdiploma's zijn volgens de wet niet meer toegestaan.

Er is nog een reden om het diploma zelf te halen. 
De vakbekwaamheid voor ritten naar het buitenland kan namelijk alleen maar ingebracht worden door een bedrijfsbestuurder, die zowel in het bezit is van het vakdiploma binnenlands beroepsgoederenvervoer als van het aanvullende vakdiploma grensoverschrijdend vervoer. 
Ook hier geldt weer: geen diploma, geen vergunning. Eigen rijder worden zonder papieren is ook in het buitenland dus niet mogelijk. De aanvulling levert betrekkelijk weinig moeite op.

Als u geslaagd bent voor de examens (u heeft 5 jaar de tijd om alle modules te halen), die u bij de divisie CCV van het CBR moet afleggen, reikt het CBR u namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uw vakdiploma uit.

Denk erom: U kunt geen vergunning (ook geen tijdelijke) krijgen zolang u niet daadwerkelijk het vakdiploma op zak heeft. 
Hier worden geen ontheffingen voor verleend.

U staat op het punt te kiezen voor een opleiding van het Beroeps Vervoer College. Een juiste keus!
Met onze ervaring en uw motivatie moet het lukken!

Meer informatie over de NIWO opleiding Goederenvervoer