Eurovergunning

Alle bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg moeten in het bezit zijn van een Eurovergunning. Deze ondernemersvergunning voor transportbedrijven vraagt u aan bij de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Een Eurovergunning, ook wel communautaire vergunning, is verplicht voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van 500 kilo of meer.

Goederenvervoer diploma halen

Ga direct naar:

Diploma voor de Eurovergunning

Voor het aanvragen van een Eurovergunning (ook wel transportvergunning genoemd) dient u onder andere in het bezit te zijn van een diploma goederenvervoer. Via het Beroeps Vervoer College (BVC) haalt u efficiënt en effectief uw goederenvervoerdiploma. Om het Eurovergunning diploma te halen, moet u onder andere de volgende examens succesvol afleggen:

 • Bedrijfsmanagement
 • Calculatie
 • Financieel management
 • Personeelsmanagement
 • Wegvervoer Goederen deel 1
 • Wegvervoer Goederen deel 2

Nadat u uw diploma Eurovergunning hebt behaald, voldoet u aan de vakbekwaamheidseisen van de NIWO. Wilt u meer informatie over het halen van uw goederenvervoerdiploma? Neem dan contact op via 085 060 1362 of vul het contactformulier in.

Kosten Eurovergunning

Na het aanvragen van de Eurovergunning blijft deze 5 jaar geldig, zolang u aan de vergunningsvoorwaarden blijft voldoen. Na 5 jaar kunt u de vergunning verlengen. Bekijk de kosten voor het aanvragen en verlengen van de Eurovergunning:

Prijzen Eurovergunning
Het aanvragen van de Eurovergunning €235,-
Het verlengen van de Eurovergunning €120,-
Heffing per Eurovergunning per jaar €23,70
Vrijgesteld van btw, bron: website NIWO

Voorwaarden aanvraag Eurovergunning

Om te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden dient u vakbekwaam, betrouwbaar en kredietwaardig te zijn. Vakbekwaamheid wordt getest met het ondernemersdiploma beroepsgoederenvervoer, dat u verplicht dient te halen om te kunnen voldoen aan de vergunningsvoorwaarden.

Meer over het diploma voor de Eurovergunning

Bij het behalen van dit diploma maakt u zes examens over onder andere financieel management, planning en wetgeving omtrent nationaal en internationaal goederenvervoer. Na het behalen van het ondernemersdiploma voldoet u aan de door de overheid gestelde eisen voor de Eurovergunning. Het Beroeps Vervoer College biedt een opleidingstraject voor het behalen van het ondernemersdiploma goederenvervoer. Meer informatie over de kosten en inhoud van het opleidingstraject vindt u op onze NIWO pagina.

Om het ondernemersdiploma te behalen, dient u de volgende examens te behalen:

 • Een examen bedrijfsmanagement
 • Een examen calculatie
 • Een examen financieel management
 • Een examen personeelsmanagement
 • Een examen wegvervoer goederen deel 1
 • Een examen wegvervoer goederen deel 2

In ieder geval één leidinggevende binnen uw bedrijf dient in het bezit zijn van een ondernemersdiploma. Het is ook mogelijk om een externe transportmanager aan te nemen, als er binnen uw team niemand in het bezit is van het ondernemersdiploma. Deze transportmanager moet continu aanwezig zijn en dient leiding te geven aan de transportwerkzaamheden.

Kredietwaardigheid van de onderneming

Sinds 1 januari 2015 worden de risicobedrijven jaarlijks beoordeeld op kredietwaardigheid. Een onderneming wordt bestempeld als risicobedrijf als het eigen vermogen minder dan 20% is van het totale vermogen of als een onderneming achterloopt bij het aflossen van een lening. Uw onderneming met één vervoersmiddel is kredietwaardig als het bedrijf een vermogen van 9.000 euro bevat. Voor elk extra vervoersmiddel dient het vermogen 5.000 euro meer te zijn.

Aan de hand van een jaarrekening, vermogensopstelling of belastingaangifte dient u jaarlijks aan te tonen in hoeverre u kredietwaardig kan worden beschouwd. Zodra uw onderneming een eigen vermogen heeft van meer dan 20% van het totale vermogen, dan bent u geen risicobedrijf meer en wordt uw bedrijf meegenomen in de vijfjaarlijkse toetsing op kredietwaardigheid. Daarbij is ook een eis dat u geen achterlopende lening meer heeft.

Eurovergunning voor ZZP’ers

Als zelfstandige zonder personeel mag u zich niet zomaar door transportbedrijven laten inhuren als chauffeur. U dient in dit geval zelf over een Eurovergunning te beschikken, wat betekent dat u met uw eenmansbedrijf moet voldoen aan de voorwaarden van de NIWO. Ook moet u dan over een eigen voertuig beschikken. Dit mag uw eigen voertuig zijn of een gehuurd en geleased voertuig.

Betrouwbaarheid van de onderneming

Door middel van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor een natuurlijk- of rechtspersoon (VOG NP of VOG RP) toont u aan dat u en uw onderneming betrouwbaar zijn. Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie vraagt u deze verklaring aan. Let bij het aanvragen van de VOG NP of VOG RP op de volgende punten:

 • Als uw onderneming een besloten vennootschap (bv) of een vennootschap onder firma (vof) is, vraagt u een Verklaring Omtrent Gedrag voor een rechtspersoon aan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze verklaring is aan te vragen met het formulier VOG rechtspersonen.
 • Als uw onderneming een eenmanszaak betreft, vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen aan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze verklaring is aan te vragen met het formulier VOG natuurlijke personen.
 • Als uw onderneming alleen een externe vervoersmanager in dienst heeft, moet er voor deze manager een aparte Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd worden bij de gemeente met het formulier VOG natuurlijke personen.

Eurovergunning aanvragen

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u een NIWO Eurovergunning aanvragen. Daarvoor heeft u de volgende documenten nodig:

 • Een kopie van uw vakdiploma
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor een natuurlijk- of rechtspersoon (VOG NP of VOG RP) voor uw onderneming of voor een externe vervoersmanager
 • Een aanvraagformulier van de Eurovergunning (verkrijgbaar bij de NIWO)
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • De openingsbalans van uw onderneming

Vanaf januari 2017 is het mogelijk om uw vergunningen en documenten via het NIWO-ondernemersloket aan te vragen. Nadat u bent ingelogd met eHerkenning vult u het webformulier in en kunt u de eventueel benodigde bewijsstukken uploaden. Kijk voor meer informatie over de aanvraag op: www.niwo.nl/loket

Heeft u begeleiding nodig bij de aanvraag van de NIWO Eurovergunning, neem contact op met eurovergunning.eu

Wilt u meer informatie over het opleidingstraject voor het ondernemersdiploma goederenvervoer of heeft u vragen over het aanvragen van een Eurovergunning? Neem contact op met onze klantenservice via 085 060 1362 of info@beroepsvervoercollege.nl.