Vraag uw transportvergunning aan met uw ondernemersdiploma!

Met uw motivatie en onze ervaring gaat het lukken!

Meld u aan voor onze opleiding

Transportvergunning en NIWO VOG

Een transportvergunning is verplicht wanneer u als bedrijf actief bent in het beroepsgoederenvervoer over de autoweg. Tevens is de vergunning verplicht als u een onderneming wilt starten in het beroepsgoederenvervoer over de autoweg en dus eigen rijder bent. Deze vergunningsverplichting geldt voor het nationale en internationale vervoer met een voertuig dat een laadcapaciteit van meer dan 500 kilo heeft. Deze capaciteit wordt vermeld op het kentekenbewijs.

Ga direct naar:

Verplicht voor het aanvragen van de transport vergunning: het goederenvervoer diploma

Voor het aanvragen van een transportvergunning (ook wel Eurovergunning genoemd) moet u in het bezit te zijn van het ondernemersdiploma beroepsgoederenvervoer. Hiervoor dient u een zestal examens te behalen. Het Beroeps Vervoer College biedt de ondernemersopleiding aan, een opleiding waarmee u de transportvergunning kunt aanvragen, waarin u wordt opgeleid voor nationaal en internationaal vervoer van goederen op de weg. Na het behalen van het diploma voldoet u aan de vakbekwaamheidseisen van de NIWO.

Goederenvervoer diploma halen

De kosten van de transportvergunning

De transportvergunning
Het aanvragen van de vergunning €235,-
Het verlengen van de vergunning €120,-
Heffing per transportvergunning per jaar €23,70
Vrijgesteld van btw, bron: website NIWO

Voorwaarden voor het aanvragen van een transportvergunning

Aan het aanvragen van een transportvergunning zitten een aantal voorwaarden. Zo dient u het ondernemersdiploma goederenvervoer te bezitten en tevens vakbekwaam, betrouwbaar en kredietwaardig te zijn. Hieronder wordt ieder aspect verder uitgelegd.

Ondernemersdiploma goederenvervoer

Een belangrijke voorwaarde voor het aanvragen van een transportvergunning is het ondernemersdiploma goederenvervoer. Met het diploma voldoet u aan de door de overheid gestelde eisen voor de transportvergunning. Meer informatie over het behalen van het goederenvervoer diploma en het opleidingstraject bij het Beroeps Vervoer College vindt u op onze NIWO pagina.

Kredietwaardig

Bedrijven worden vanaf 1 januari 2015 door de NIWO beoordeeld op hun kredietwaardigheid. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar het eigen vermogen van de onderneming. Een transportbedrijf wordt een ‘risicobedrijf’ genoemd als het eigen vermogen minder dan 20% van het totale vermogen is of wanneer het bedrijf achterloopt met het aflossen van zijn lening.

Een transportbedrijf met één vervoersmiddel is kredietwaardig als het bedrijfsvermogen €9.000,- bevat. Voor elk vervoersmiddel dat extra wordt ingezet dient het vermogen €5.000,- meer te zijn.

Zolang uw eigen vermogen minder dan 20% van het totale vermogen is of uw bedrijf achterloopt met uw lening, blijft uw onderneming een risicobedrijf. Zodra uw onderneming boven de 20% uitkomt of er geen achterlopende lening meer is, wordt uw bedrijf meegenomen in de vijfjaarlijkse toetsing op kredietwaardigheid door de NIWO.

Vakbekwaam

De persoon die leiding geeft aan de transportwerkzaamheden dient vakbekwaam te zijn. Deze vakbekwaamheid wordt aangegeven door het erkende diploma ondernemer beroepsgoederenvervoer over de autoweg. Hiervoor moet u een zestal examens afleggen:

 • Een examen bedrijfsmanagement
 • Een examen calculatie
 • Een examen financieel management
 • Een examen personeelsmanagement
 • Een examen wegvervoer goederen deel 1
 • Een examen wegvervoer goederen deel 2

Als er meerdere personen in uw bedrijf een leidinggevende functie hebben, dient minimaal één leidinggevende in het bezit te zijn van een transportvergunning. Als er binnen uw transportonderneming niemand in het bezit is van de vergunning voor transport, is het mogelijk om een externe transportmanager aan te nemen. De eis hieraan is dat de transportmanager continu aanwezig is en de leiding heeft over de transportwerkzaamheden.

Betrouwbaarheid NIWO en VOG

Als ondernemer kunt u uw betrouwbaarheid aantonen met een Verklaring Omtrent het Gedrag voor een natuurlijk- of rechtspersoon (VOG NP of VOG RP). Deze verklaring is verkrijgbaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Bij een besloten vennootschap (bv) of een vennootschap onder firma (vof) kunt u een Verklaring Omtrent het Gedrag voor een rechtspersoon aanvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze verklaring is aan te vragen met het formulier VOG rechtspersonen.
 • Bij een eenmanszaak dient u een Verklaring Omtrent het Gedrag schriftelijk aan te vragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze is aan te vragen met het formulier VOG natuurlijke personen.
 • Als uw bedrijf alleen een vervoersmanager in dienst heeft moet er voor de manager een aparte Verklaring Omtrent het Gedrag worden aangevraagd bij de gemeente met het formulier VOG natuurlijke personen.

Let op: de geldigheidsduur van een transportvergunning is vijf jaar. Wanneer uw transportbedrijf aan bovenstaande voorwaarden voldoet kan de vergunning worden verlengd.

Het aanvragen van een transportvergunning

Voor het aanvragen van een transportvergunning heeft u de volgende documenten nodig:

 • Een aanvraagformulier van de transportvergunning (verkrijgbaar bij de NIWO)
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een kopie van uw vakdiploma
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor een natuurlijk- of rechtspersoon (VOG NP of VOG RP)
 • De openingsbalans van uw transportonderneming

Heeft u vragen over de opleiding goederenvervoer of wilt u meer informatie over het aanvragen van een transportvergunning? Wij informeren u graag over de opties. U kunt ons bereiken op 085 060 1362 of info@beroepsvervoercollege.nl.